Monday, August 15, 2011

PUBLIC MEETING: "STATE REPRESSION AND DEMOCRACY"

SUDHIR DHAWALE MUKTATA ABHIYAN INVITES YOU TO THE
PUBLIC MEETING
"STATE REPRESSION AND DEMOCRACY"

TimeTuesday, August 16 · 4:00pm - 9:00pmLocationVANMALI HALL, 3RD FL., NEAR CHABILDAS SCHOOL, NEAR DADAR STN (E), MUMBAI.


PUBLIC MEETING: "STATE REPRESSION AND DEMOCRACY"

SPEAKERS:-

DR. BINAYAK SEN (PUCL), J V PAWAR (WRITTER), VAISHALI PATIL (ACTVIST IN JAITAPUR), KIRTI DHOLE, FEROZE MITHIBORWALA (BHARAT BACHAO ANDOLAN), SHYAM GOYAL (SAFAI KAMGAR)

FOR MORE INFORMATION CONTACT:-

SHYAM SONAR - 8080829499 / JATIN DESAI / ANAND PATWARDHAN / J.V.PAWAR / PRABHAKAR NARKAR / SUMEDH JADHAV - 8080829499 / 9702707583/ 9869268768

No comments: