Wednesday, November 25, 2009

Invitation


B H A R A T - B A C H A O -A N D O L A N


"FOR A NATIONAL MOVEMENT AGAINST IMPERIALISM, ZIONISM & BRAHMANISM


"NATIONAL CONFERENCE"

26/11 C O N S T I T U T I O N D A Y -
60th A N N I V E R S A R Y (1949 - 2009)"


DEFEND THE INDIAN CONSTITUTION - DEFEND DEMOCRACY- DEFEND THE NATION
“MUMBAI 26/11 – EXPOSING THE POLITICS OF WAR & TERROR”

“TERROR – A STRATEGY OF IMPERIALISM”


THE SPEAKERS WILL INCLUDE:
KUMAR KETKAR, MAHESH BHATT, COL. SUDHIR SAWANT, SURESH KHAIRNAR, VT RAJSHEKHAR, ASST. COMM. DHANRAJ VANJARI, COM. ASHIM ROY, FEROZE MITHIBORWALA, KISHORE JAGTAP, JYOTI PUNWANI, MUJTABA FAROOQ, PROF. RAM PUNIYANI, PRATIMA JOSHI, YUSUF MUCHALA, SYED IFTIKHAR AHMAD, COM. PRAKASH REDDY, COM. ARUN VELASKAR, ANURAG MODI, POOJA BHATT, ANUPAM DASGUPTA, SUNIL KHOBRAGADE, SAEED HAMEED, SARFARAZ ARZU, ASIF KHAN, SAEED KHAN, SHAKEEL RASHID, KIRTI SHINDE, MAJ. BARVE, SUDHIR DHAWLE, SHYAM SONAR, MULNIWASI MALA, VILAS GAIKWAD, JAGDISH NAGARKAR, SANJAT SHINDE, AVINASH KAMBLE, BHAGWAN KESHBAT, JYOTI BADEKAR, ARIF KAPADIA, SIMPREET SINGH, MUKTA SRIVASTAVA, GHAZALA AZAD, ASIM KHAN & SHAHID ANSARI

Venue: Marathi Patrakar Sangh, 2nd fl, CST, Azad Maidan, Mumbai.

Date: 26/11/2009 (Thursday)
Time: 10.00am – 6.00pm


No comments: